Domů / Stožárové základy
Kategorie
Výrobci
Spojte se s námi

Navštivte náš profil na sociální síti facebook.

 

Odběr novinek

Stožárové základy

Usazení dříku vetknutého stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra. Dřík se zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype zásypovým materiálem, zpravidla pískem. Zásypový materiál se zhutní. Vložení do pouzdra je možno provést až po vytvrzení betonového základu. Vnitřní průměr pouzdra se volí zpravidla o 100 mm větší než průměr stožáru, aby mohl být zásypový materiál kvalitně hutněn. Tyto základy umožňují snadnou výměnu stožáru například při havárii nebo rekonstrukci. Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru musí být spádový směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu.

Přírubové stožáry se osazují na kotevní stoličku standardně dodávanou výrobcem. Kotevní stolička je zhotovena jako svařenec z armovacího železa a pro lepší spojení s betonem je bez povrchové úpravy. Při usazování stoličky do základové jámy musí být horní základová deska ve vodorovné poloze, aby byla zaručena poloha stožáru.  Před odlitím betonu se do stoličky vloží mechanická chránička kabelu. V místech, kde nelze osazovat kotevní stoličku, např. na mostech, v ochranném pásmu metra nebo z důvodu mělce uložených inženýrských sítí, se používá standardní kotevní technika.