Domů / Proměnné dopravní značky LED

Proměnné dopravní značky LED

 

 

 

 

 

 

 

 

Proměnné dopravní značky vysoce svítivými prvky LED jsou aktivní dopravní značky, které využívají světelných bodů rozložených na čelní ploše k vytvoření symbolu dopravní značky.

Používají se na frekventovaných pozemních komunikacích, kde je třeba pružně regulovat plynulost silničního provozu vzhledem k okamžité situaci. Předností značky je dobrá viditelnost, možnost okamžité změny symbolů.

Kombinace zobrazovaných symbolů dopravních značek je definována dopravním řešením v daném místě. Nejčastěji se kombinují symboly značek výstražných, zákazových a světelné signály. Při běžných aplikacích se volí 2÷6 symbolů.

 

Technický popis

Skříň je svařena ze zákaznických Al profilů, čelní a zadní stěna včetně servisních dvířek je z Al plechu. V bočních stěnách skříně jsou umístěny větrací otvory osazené protiprachovými filtry. Všechny díly jsou chráněny proti korozi práškovou barvou. Uvnitř skříně jsou umístěny zdroje konstantního proudu pro LED prvky a elektronika. Jednotlivé svítící body, které tvoří na čelní desce symbol, jsou sestaveny z optické čočky, spojovacího pouzdra a LED prvku emitujícího světlo příslušné vlnové délky. Elektronika prověřuje funkci jednotlivých LED prvků spojených do bloků, zajišťuje komunikaci s řídícím pracovištěm a plynule reguluje svítivost značky v závislosti na venkovním osvětlení.

Optická čočka je astigmatická tzn., že vyzařovaný světelný tok je směřován do přesně definovaných úhlů. Značka se připevňuje na nosnou konstrukci umožňujícínastavení ve vertikálním a horizontálním směru. Pro  zvýraznění  symbolu  může  být  značka  doplněna kontrastním rámem.

Provedení dopravní značky a symbolů je v souladu s normami ČSN EN 12966-1, ČSN EN 12899-1 a ČSN 018020.

 

 

 

 

Poptávkový formulář:

*
*
*
*
*
   
captchaZobrazit jiný kód
  *