Domů / Předzvěstný vozík
Spojte se s námi

Navštivte náš profil na sociální síti facebook.

 

Odběr novinek

Předzvěstný vozík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přívěsné vozidlo nesoucí zobrazovací panel LED, na kterém je možné zobrazit symboly pro řízení dopravy významné pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Je určen k omezení rychlosti v nebezpečných úsecích,  k varování řidičů před nebezpečím, při nehodách, zhoršených podmínkách sjízdnosti komunikace, kolonách apod., při opravách a uzávěrách dálnic, rychlostních komunikací a silnic pro motorová vozidla.

 

Základní údaje

  • Určeno na komunikace k informování řidičů o změně jízdy v jízdních pruzích, nehodách, kolonách atd.
  • Autonomní systém s bezobslužným provozem s výdrží cca 48 hodin
  • Činná plocha VMS* (2 800 × 1 500 mm) má nespojité zobrazení tvořené LED
  • Intuitivní ovládání přes webové rozhraní pomocí tabletu včetně přenosu veškerých provozních informací a GPS polohy

 

Podvozek a nosná konstrukce

Podvozek je tvořen speciálně upraveným jednonápravovým přívěsným vozíkem s nosností do 750kg s ruční brzdou. V rozích vozíku jsou umístěny opěrné nohy, které v pracovní poloze fixují celé zařízení a odlehčují nosné nápravy. Takto umístěnými opěrnými nohami je zajištěna vysoká stabilita při silném větru - odolává působení síly 0,8kN/m2. Oj vozíku je výškově stavitelná s výměnným závěsným zařízením koulí ISO 50 nebo okem Φ 40mm. Veškeré kovové části včetně spojovacího materiálu jsou vyrobeny z oceli a jsou povrchově chráněny dle předpisu ŘSD TKP kap.19  žárovým zinkováním ponorem zajišťujícím vysokou trvanlivost a odolnost všech kovových částí proti chloridům (korozní agresivita C4, kategorie korozivního namáhání K8). Pro zvýšenou viditelnost je zadní a přední čelo vozíku doplněno reflexním červenobílým šrafováním.

Zadní štít nesoucí zobrazovací panel je v přepravní poloze sklopen, nosná konstrukce panelu umožňuje zdvih do pracovní polohy (kolmo k rovině vozovky). Zdvih panelu je prováděn elektrickým pohonem.

Zobrazovací panel

Činná plocha zobrazovacího panelu je tvořena plnou matricí dvoubarevných (bílá, červená) světelných bodů. Panel umožňuje zobrazovat symboly dopravních značek v celé své ploše. Zobrazovací body jsou tvořeny plastovými optickými čočkami třídy B4 s utěsněním proti vnikající vodě (krytí IP55). Jako světelné zdroje jsou použity diody (LED) v červené a bílé barvě s parametry světelného toku a barevného podání předepsány dle ČSN EN 12996-1. Jas panelu je řízen automaticky dle okolního osvětlení specifikací dle ČSN EN 12966-1. Na vrchní stěně panelu jsou umístěny blikače S7 dle ČSN EN 12 352. Přívody napájení jsou v antivandalském provedení.

Napájecí systém

Předzvěstný vozík LED je konstruován pro bezobslužný provoz v délce trvání min. 48hodin. Z tohoto důvodu je vybaven blokem baterií s kapacitou 200Ah. Nabíjení baterií se provádí v provozním středisku.

Řídicí systém

Vozík je vybaven procesorovou řídící jednotkou, která zajišťuje ovládání panelu a zdvíhacího servomotoru.  Řídící jednotka umožňuje lokální řízení všech zařízení vozíku. Je napojena na systém LED panelu, jednotku GPS a modem. Prostřednictvím modemu GPRS může komunikovat s nadřazenou ústřednou a přebírat povely pro panel. Odesílá do centra stavové informace – veškerou diagnostiku (stav baterie, stav textového panelu LED  - co je právě zobrazeno, zda blikají blikače apod.,) polohu získanou z přijímače družicového signálu GPS, stav neporušenosti uzávěrů.  Řídící jednotku je možno v případě dostupnosti pevné datové sítě (metalickým vedením nebo optickým kabelem) připojit komunikačním rozhraním Ethernet.

Bezpečnost

Všechna zařízení umístěná na vozíku jsou v robustním antivandalském  provedení. Servisní vstupy jsou uzamykatelné hlídané dveřními kontakty. V případě otevření je tento stav okamžitě hlášen na dohledovou nebo řídící ústřednu.

Obsluha

Obsluhu může provádět zaškolený pracovník údržby, který dopraví vozík na určené místo, nastaví požadované symboly a zajistí proti samovolnému pohybu.  Vozík je plně funkční se zvednutým štítem při jízdě za vlečným vozidlem do rychlosti 20km /hod, krátkodobě při rychlosti do 60km/hod. Při jízdě je možno bezdrátově z kabiny vlečného vozidla ovládat pohyb panelu a nastavovat zobrazované symboly.

Přeprava

Vozík lze přepravovat pouze s panelem v přepravní poloze max. rychlostí 80km/hod, v pracovní poloze do rychlosti 20km/hod, krátkodobě do 60km/hod, přičemž řidič musí přizpůsobit jízdu povětrnostním podmínkám.

 

 

Poptávkový formulář:

*
*
*
*
*
   
captchaZobrazit jiný kód
  *