Domů / Informační vozík LED
Spojte se s námi

Navštivte náš profil na sociální síti facebook.

 

Odběr novinek

Informační vozík LED

 

 

 

 

 

 

 

 

Přívěsné vozidlo nesoucí mobilní VMS (variable message sign - proměnné dopravní značení) pro zobrazování aktuálních údajů významných pro bezpečnost a plynulost provozu.

Určeno pro funkci na jednom místě v delším časovém období (měsíce).

 

Základní údaje:

 • Určeno na komunikace, kde je zapotřebí informovat řidiče o stavu dopravy, nehodách, zhoršených podmínkách sjízdnosti komunikace, kolonách atd.
 • Autonomní systém s bezobslužným provozem s výdrží cca 340 hodin
 • Činná plocha VMS (1 900 × 2 500 mm) má nespojité zobrazení tvořené LED
 • Umožňuje implementovat další zařízení (kamery, sčítače dopravy, komunikátory apod.)
 • Intuitivní ovládání přes webové rozhraní včetně přenosu veškerých provozních informací a GPS polohy

 

Technické vlastnosti vozíku

 • pro dálkové i lokální ovládání a servis vybaven bezdrátovou komunikací GPRS nebo připojení přes metalický nebo optický kabel s rozhraním Ethernet
 • informační vozík je vybaven vlastní řídící jednotkou s dokonalou diagnostikou všech svých částí veškerá provozní a diagnostická data (stav paliva, teploty, otevření krytů atd.) jsou předávána do nadřazené úrovně (SSÚD, NDIC)
 • umožňuje implementovat další telematická zařízení (kamery, sčítače dopravy komunikátory apod.)
 • napájení ze soustavy dieselový generátor – baterie nebo přípojky 230 V AC
 • umožňuje bezobslužný provoz 340 hodin
 • splňuje vysoký stupeň zabezpečení proti poškození a odcizení

 

Podvozek

Podvozek je tvořen speciálně upraveným dvounápravovým přívěsným vozíkem s nosností 2 500 kg s nájezdovou brzdou. Rám vozíku je doplněn speciální výztuhou pro připevnění nosného sloupu panelu LED. V rozích jsou umístěny opěrné nohy, které v pracovní poloze fixují celé zařízení a odlehčují nosné nápravy. Takto umístěnými opěrnými nohami je zajištěna vysoká stabilita i při silném větru. Pro zvýšenou viditelnost jsou veškeré části, včetně zadní a boční strany panelu LED, opatřeny nátěrem v barvě dopravní oranžová. Pro instalaci či přepravu je možné vozík zavěsit na závěsná oka a přemístit jeřábem na požadované místo. Nosná konstrukce panelu umožňuje zdvih do pracovní polohy a otáčení panelu o 270°. Zdvih panelu je zajištěn hydraulickým pohonem. Otáčení panelu do požadované polohy se provádí ručně.

Zobrazovací panel

Činná plocha zobrazovacího panelu je tvořena plnou matricí světelných bodů. Horní polovina matrice obsahuje dvoubarevné světelné body, spodní polovina pouze bílé zobrazovací body. V červenobílé části panelu lze zobrazovat dopravní informace včetně symbolů dopravních značek, v celé ploše panelu informační texty. Jako světelné zdroje jsou použity světlo emitující diody (LED) v červené a bílé barvě s parametry toku a barevného podání předepsaného dle ČSN EN 12996-1. Na vrchní straně panelu jsou umístněny blikače symbolů S7 pro zvýraznění zobrazované informace.

Napájecí systém

Informační vozík LED je konstruován pro bezobslužný provoz v délce trvání 320 hodin. Z tohoto důvodu je vybaven blokem baterií s kapacitou 420 Ah a dieselgenerátorem zajišťujícím jejich dobíjení. Pro zásobování dieselgenerátoru palivem je na vozíku nádrž o objemu 90 l. Vozík je možno napájet také z přípojky 230 V AC. Veškerá elektrická zařízení vozíku podléhají revizi dle ČSN 33 1500.

Řídicí systém

Vozík je vybaven procesorovou řídící jednotkou, která zajišťuje plně automatické řízení napájecího systému (dobíjení, spínání dieselagregátu atd.) a spolupráci s nadřazenou řídící ústřednou (SSUD, NDIC). Řídicí jednotka umožňuje lokální řízení všech zařízení vozíku a je připravena pro připojení dalších telematických zařízení (např. dopravní detektory, kamery atd.).

Bezpečnost

Všechna zařízení umístěná na vozíku jsou v robustním protivandalském provedení. Veškeré servisní vstupy (dvířka k nádrži, kryty jednotlivých agregátů, dvířka ovládání apod.) jsou uzamykatelná bezpečnostními zámky a hlídána dveřními kontakty. V případě otevření je tento stav okamžitě hlášen na dohledovou nebo řídící ústřednu.

Obsluha

Obsluhu může provádět pracovník údržby, který dopraví vozík na určené místo, zajistí stabilitu spouštěním opěrných noh, zabezpečí vozík proti odcizení, zapne hlavní spínač, vysune panel do pracovní polohy, nastaví do žádaného směru a zaaretuje. Další řízení panelu je již prováděno z řídícího centra (příslušné SSUD nebo NDIC). Operátor tak může panel ovládat jako běžný informační portál.

Přeprava

Vozík lze přepravovat pouze s panelem v přepravní poloze max. rychlostí 80 km/h, přičemž musí přizpůsobit jízdu povětrnostním podmínkám.

 

 

 

Poptávkový formulář:

*
*
*
*
*
   
captchaZobrazit jiný kód
  *