Domů / Produkty pro dopravu / Další produkty

LED Informativní značka IP 6 - přechod pro chodce

Výrobce: ELTODO, a.s.ELTODO, a.s.
Dostupnost:
od 11.372 Kč , plus doprava
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
LED Informativní značka IP 6 - přechod pro chodce

Výrobek je určen pro doplňkové osvětlení a současně další zvýraznění přechodů pro chodce. V jednom bloku integruje svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce a prosvětlenou dopravní značku IP 6, případně doplněnou nezávislým kontrastním rámem. Značka IP 6 může být dále doplněna blikačem z LED umístěným pod značkou na kontrastním rámu, případně LED zdůrazněnou blikající konturou značky nebo obrysem chodce a dalšími doplňky podle potřeb zákazníka.


Svítidlo má stejně jako ostatní svítidla pro osvětlení přechodů asymetrickou vyzařovací charakteristiku a v pozitivním kontrastu zdůrazní osobu pohybující se na přechodu. Na objednávku být použita i jiná dopravní značka podle místní dopravní situace. (např. „Pozor děti“ apod.)
Výrobek přispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména k bezpečnosti chodců na přechodech.

 

Technický popis:

Výrobek v jednom kompaktním bloku slučuje svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce a světelně zvýrazněnou dopravní značku IP 6, nebo jinou dopravní značkou, jež je uvedena v typovém označení na místech xxx.
Světelně technické vlastnosti svítidla odpovídají svítidlu OP 03. Svítidlo má levou a pravou vyzařovací charakteristikou. Levá charakteristika je s levostraným upevněním, pravá charakteristika s pravostraným upevněním.
Výrobek je jednosměrný a doporučujeme ho instalovat na hraněné přechodové stožáry na výložník podle světelně technického výpočtu (doporučení: 1 m před nájezdovou hranu přechodu, vyložení minimálně 1,5 m. Délka vyložení je závislá na konkrétních podmínkách instalace. Závěsná výška svítidla je zpravidla 6 m, vždy níže než je výše stožáru veřejného osvětlení. Na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci se svítidla umísťují nad oba jízdní pruhy v daném směru, stožáry mohou být umístěny na straně k chodníku a ve středním dělícím pásu, pokud to místní podmínky dovolí.)
Elektrické napájení je řešeno buď z rozvodu veřejného osvětlení, pak jsou vypínací časy shodné s vypínacími časy veřejného osvětlení, nebo se vypínací časy řeší individuálně připojením na rozvod nn, případně na trvale napájenou větev ze ZB VO s vlastním ovládáním, podle přání zákazníka. Ovládání může být součástí dodávky. Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce je standardně realizováno svítidlem s halogenidovou výbojkou bílé barvy, svítidlo může být na přání zákazníka vybaveno standardní vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Použití výbojky s odlišným
barevným tónem a jiným světelným výkonem oproti instalovanému uličnímu osvětlení je významné pro zdůraznění přechodu a nezbytné pro jeho odlišení od běžného uličního osvětlení. Každý přisvětlený přechod je nutno řešit individuálně projektem na základě světelně technického výpočtu a doporučeníCIE pro intenzitu osvětlení. Projektu je třeba věnovat zvláštní pozornost s ohledem na umístění svítidla nad přechodem (výška, vyložení, rovnoměrnost a zabránění oslnění řidičů).