Domů / Aktivní preference veřejné dopravy
Spojte se s námi

Navštivte náš profil na sociální síti facebook.

 

Odběr novinek

Aktivní preference veřejné dopravy

                                                         Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady.

 

 • Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější průjezd?
 • Chcete zrychlit přepravní časy a tím výrazně zvýšit atraktivitu pro cestující?
 • Přemýšlíte o tom, jak docílit finančních úspor při zachování kvality?
 • Hledáte způsob, jak celkově zkvalitnit služby a cestování v MHD?

 

Obraťte se na nás!

Našimi zákazníky jsou dopravní podniky, soukromí autobusoví dopravci provozující veřejnou linkovou nebo městskou hromadnou dopravu, hasičské a zdravotnické záchranné služby, policie a další.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, protože každý subjekt má kromě významných finančních úspor i další specifické priority.

 • Dopravní podniky často upřednostňují plynulost MHD hlavně při průjezdech dopravně zatíženými místy. Je to jeden ze způsobů, jak výrazně zrychlit a zkvalitnit městskou hromadnou dopravu.
 • Soukromí dopravci kladou důraz na finanční úspory a současně hledají způsoby, jak zvýšit plynulost a rychlost přepravy. Současně chtějí zvýšit počet cestujících a zlepšit konkurenci vůči velkým městským přepravcům.
 • Hasičské a zdravotnické záchranné služby i policie zdůrazňují bezpečnější průjezd vozidel IZS přes křižovatky, a to nejen pro řidiče vozidel IZS, ale i pro ostatní účastníky provozu.

V zásadě se ale všichni shodují na tom, že potřebují být rychlejší s důrazem na bezpečnost

a optimální náklady. Proto zákazníkům nabízíme systém třístupňové aktivní preference vozidel MHD a nadřazenou třístupňovou aktivní preferenci vozidel IZS.

Systém ve spojení se světelnou signalizací umožňuje zkrácení času jízdy a vyšší bezpečnost průjezdu křižovatkou s minimální dopadem na osobní dopravu. Řešíme komplexní optimální nastavení, při kterém dokáže zákazník i s menším počtem vozidel udržet vysoký standard služeb.

Naše jednotky preference jsou kompatibilní se všemi typy vyráběných řadičů světelné signalizace a jsou nasazovány ve všech druzích prostředků městské hromadné dopravy (například značek SOR, Solaris, Karosa).

 

VÝHODY A PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 

Vozidla MHD

 •  Rychlejší a plynulejší přeprava, vyšší preference u cestujících, větší tržby 
 • Větší efektivita, úspora pohonných hmot, kratší doba jízdy, přesnější dodržování jízdních řádů
 • Menší zatížení rozpočtu měst provozem MHD

 

Vozidla IZS

 

 • Plynulejší, bezpečnější a rychlejší průjezd přes SSZ ve městě
 • Snížení spotřeby pohonných hmot 
 • Zkrácení dojezdových dob
 • Větší bezpečnost, méně nehod, méně úrazů a smrtelných případů

 

Další výhody

 •  Průzkumem bylo prověřeno, že z důvodu lepší obslužnosti veřejné dopravy se zastavil nárůst individuální automobilové dopravy. Projevuje se nový trend (upřednostňování veřejné dopravy)
 • Zkrácení jízdních časů vede k úsporám nákladů při nákupu pohonných hmot, při pořizování vozidel MHD i k úsporám mzdových nákladů
 • Systém je možné instalovat ke všem řadičům používaným na českém trhu
 • Umožňuje nastavit úrovně preference u veřejné dopravy (podle zpoždění k jízdnímu řádu, důležitosti linky nebo predikované
  obsazenosti linky)
 • Systém umí navíc nadřazeně preferovat i vozidla IZS
 • Snížení emisí CO2 a NO, které produkují autobusy veřejné dopravy

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE A PARAMETRY

Základní funkce

Autonomní radiový systém preference (ARSP) je zařízení pro bezkontaktní vyslání požadavku pro preferenci vozidla při průjezdu křižovatkou. Jedná
se o vozidla veřejné dopravy (autobus, trolejbus) a vozidla IZS (hasiči, sanitky, policie).

 

Princip fungování

Po příjezdu vozidla do detekční zóny porovná počítač přednastavené parametry s aktuálním časem (v případě MHD s aktuálním jízdním řádem). Jednotka preference vyšle spolu s dalšími dopravními informacemi požadavek na udělení
průjezdu křižovatkou. Jednotka na straně řadiče SSZ daný požadavek vyhodnotí a v případě splnění kritérií zajistí plynulý průjezd křižovatkou.

 

Variabilita zařízení

 •  Na křižovatku se instaluje pouze jedno zařízení bez ohledu na to, jestli se bude požadovat preference vozidel veřejné dopravy nebo IZS. Veškeré rozlišení nadřazenosti požadavků je řízeno naprogramovaným softwarem.
 • Preference vozidel IZS je nadřazena preferenci veřejné dopravy. Systém dále rozlišuje požadavek hasičů, záchranné služby a policie. Požadavek hasičů je nadřazen všem nárokům a požadavek záchranné služby je nadřazen policii. Zařízení detekuje, odkud vozidla přijíždějí.

 

Technicko-technologické informace

 •  Jednotku preference lze aplikovat na všechny typy řadičů instalovaných v ČR. Jedinou podmínkou je dostatečná kapacita.
 • Základní prvky systému:
  • Jednotka instalovaná k řadiči světelně řízené křižovatky. Zajišťuje příjem požadavku vozidla na preferenci a předání už vytříděných požadavků do řadiče.
  • Modem pro obousměrný datový bezdrátový přenos mezi vozidlem a jednotkou ARSP 
  • Jednotka preference se na straně vozidla propojuje se stávajícím palubním počítačem, na který jsou standardně napojeny GPS, případně odometr. Spojení s jednotkou preference na straně řadiče je zajištěno datovou radiovou komunikací.

 

Vlastní zařízení i všechny komponenty jsou schváleny EZU i MD pro provoz na pozemních komunikacích a jsou chráněny průmyslovým vzorem

 

 

 

Poptávkový formulář:

*
*
*
*
*
   
captchaZobrazit jiný kód
  *